Gdy chcesz, aby ci coś zrobiono

Gdy chcesz, aby ci coś zrobiono

“Gdy chcesz, aby ci coś zrobiono, idż do człowieka, który ma dużo pracy, bo taki człowiek będąc w nieustannej mobilizacji energii na rzecz innych, nigdy ci niczego nie odmówi”.

bł. S. Wyszyński “Kromka chleba”

Photo by StartupStockPhotos on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz