Kiedy odchodzisz

Kiedy odchodzisz

“Kiedy odchodzisz, przestrzeń za tobą zawiera się jak woda,
Nie odwracaj się: niczego nie ma poza tobą,
Przestrzeń to tylko czas na inny sposób widzialny,
Miejsc, które kochamy, nie możemy porzucić”.

I. V. Lalić “O dziełach miłości albo Bizancjum”, cyt. za C. Funke “Atramentowa śmierć”, s. 156

Photo by Inactive account – ID 652234 on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz