Modlitwą utrzymuje się wiarę nieskażoną

Modlitwą utrzymuje się wiarę nieskażoną

“Modlitwą utrzymuje się wiarę nieskażoną, postem niewinne życie, jałmużną ducha miłości”.

św. Leon Wielki

Photo by 652234 on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz