Książka – to mędrzec łagodny i pełen słodyczy

Książka – to mędrzec łagodny i pełen słodyczy

“Książka – to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem”.

K. Makuszyński

Photo by Sofia Iivarinen on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz