Niewiara ma swój sens

Niewiara ma swój sens

“Niewiara ma swój sens: nie tylko w tym, że ujawnia słabsze mózgi o nędznej pojemności, niezdolne ogarnąć Boga, ale przede wszystkim w tym, że jest zachętą do wysiłku myślowego, do szukania Prawdy, do wnikliwości, niepokoju”.

bł. S. Wyszyński “Zapiski więzienne”

Photo by Eric Barrett on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz