Powinniśmy się starać o pomoc świętych

Powinniśmy się starać o pomoc świętych

“Aby zaś dane nam było pragnąć i dążyć do tak wielkiego szczęścia, powinniśmy się starać o pomoc świętych. Za ich łaskawym wstawiennictwem otrzymamy to, co przerasta nasze możliwości”.

kazanie św. Bernarda opata w: “Liturgia godzin” t. IV, s. 1316-1317

Photo by Free-Photos on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz