Przez chrzest stałeś się przybytkiem

Przez chrzest stałeś się przybytkiem

“Przez chrzest stałeś się przybytkiem Ducha Świętego, nie wypędzaj Go więc z twego serca przez niegodne życie, nie oddawaj się ponownie w niewolę szatana, bo twoją ceną jest Krew Chrystusa”.

św. Leon Wielki, kazanie I o Narodzeniu Pańskim, 1-3, za: Liturgia godzin t. 1, s. 367

Photo by keskieve on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz