Sam, opuszczony

Sam, opuszczony

“Sam, opuszczony – Jezus zaczyna na krzyżu to życie osamotnienia, opuszczenia, które przez całe wieki, aż do skończenia świata, prowadzić będzie w tabernakulum”.

św. Urszula Ledóchowska “Bądź jak lampka przed tabernakulum. Myśli o Eucharystii”, s. 17

Photo by Gabriela Fink on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz