Szczęście człowieka na ziemi

Szczęście człowieka na ziemi

“Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie zacznie żyć dla bliźnich”.

M. Gogol “Aforyzmy”

Photo by Annette on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz