Tęsknota za śmiercią

Tęsknota za śmiercią

“Tęsknota za śmiercią jest niejednokrotnie tęsknotą za powrotem do bezpieczeństwa najwcześniejszego okresu życia”.

A. Kępiński “Lęk”

Photo by 422694 on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz