The sisters embraced

The sisters embraced

“The sisters embraced
And then they parted,
Their faces tear-washed.
But they wept no more,
And smiled instead, laughed
At what would come,
Whatever would come, though
Hoping, hoping, someday
To embrace again”.

G. C. Levine “The two princesses of Bamarre”


(“Siostry się objęły.
A potem się rozstały,
Z twarzami zroszonymi łzami.
Ale już nie płakały,
I zamiast tego się uśmiechnęły, roześmiały
z tego, co nadejdzie,
Cokolwiek nadejdzie
Mając nadzieję, mając nadzieję,
że pewnego dnia obejmą się ponownie”)


Podaję cytat w wersji anglojęzycznej, bo bardziej podoba mi się brzmienie tych słów po angielsku niż po polsku.

Inne cytaty po angielsku znajdziesz tutaj.
Other English quotes can be found here.

Photo by Lorri Lang on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz