To, co możesz uczynić

To, co możesz uczynić

“To, co możesz uczynić, jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, co nadaje znaczenie twojemu życiu”.

A. Schweitzer

Photo by Josch13 on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz