W miarę stopnia ubóstwa woli

W miarę stopnia ubóstwa woli

“W miarę stopnia ubóstwa woli rośnie zaś bogactwo miłości; a według stopnia tej miłości na ziemi przygotowujemy sobie miarę miłości w niebie”.

św. Rafał Kalinowski “Świętymi bądźcie”

Photo by Henryk Niestrój on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz