Wielkość człowieka polega na jego postanowieniu

Wielkość człowieka polega na jego postanowieniu

“Wielkość człowieka polega na jego postanowieniu, by być silniejszym niż warunki czasu i życia”.

A. Camus

Photo by brando nascimento brando on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz