Droga do doskonałości

Droga do doskonałości

“Droga do doskonałości wiedzie przez Krzyż. Nie ma świętości bez wyrzeczenia i bez walki duchowej. Postęp duchowy zakłada ascezę i umartwienie, które prowadzą stopniowo do życia w pokoju i radości błogosławieństw”.

Katechizm Kościoła Katolickiego 2015

Photo by Claudio Ermanni on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz