Ach! nie odmawiajmy Mu niczego

Ach! nie odmawiajmy Mu niczego

“Ach! nie odmawiajmy Mu niczego, On tak bardzo potrzebuje miłości i tak jest spragniony, że czeka, byśmy Mu podały kroplę wody, która by Go ochłodziła. Ach! dawajmy bez rachuby, pewnego dnia On powie nam: «Teraz moja kolej»”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus, listy do Celiny

Photo by Gerd Altmann on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz