Czegóż płaczesz?

Czegóż płaczesz?

“«Czegóż płaczesz? – staremu mówił czyżyk młody –
Masz teraz lepsze w klatce niż w polu wygody».
«Tyś w niej zrodzon – rzekł stary – przeto ci wybaczę;
Jam był wolny, dziś w klatce i dlatego płaczę»”.

I. Krasicki

Photo by Zui Hoang on Unsplash

Brak komentarzy

Dodaj komentarz