Dawniej żądałem od ludzi więcej

Dawniej żądałem od ludzi więcej

“Dawniej żądałem od ludzi więcej, niż mogą dać: ciągłej przyjaźni, nieustannego wzruszenia. Dziś umiem od nich żądać mniej, niż mogą dać: towarzystwa bez frazesów. I ich wzruszenie, ich przyjaźń, ich szlachetne gesty zachowują w moich oczach całą wartość cudu: są łaską”.

A. Camus

Photo by StockSnap on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz