Dopóty człowiek jest młodym

Dopóty człowiek jest młodym

“Dopóty człowiek jest młodym, dopóki potrafi jeszcze czekać, czekać”.

W. Grzeszczyk “Parada paradoksów”

Photo by Jose Antonio Alba on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz