Dzieła Boże rodzą się w cierpieniu

Dzieła Boże rodzą się w cierpieniu

“…dzieła Boże rodzą się w cierpieniu i uniżeniu; im bardziej mają one być owocne, tym bardziej Pan w początkach żąda wytrwałego i ufnego wysiłku”.

matka Maria od św. Jana

Photo by Aleksey Kutsar on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz