Is it a table being born? Or just a tree that’s dying?

Is it a table being born? Or just a tree that’s dying?

“A man is made
Of flesh and blood
Of eyes and bones and water.
The very same things make his son
As those that make
His daughter.

A tree is made
Of leaf and sap,
Of bark and fruit and berries.
It keeps a bird’s nest
In its boughs
And blackbirds eat the cherries.

A table’s made
Of naked wood
Planted smooth as milk. I wonder
If tables ever dream of sun,
Of wind, and rain, and thunder?
And when man takes
His axe and strikes
And sets the sawdust flying –
Is it a table being born?
Or just a tree that’s dying?”.

P. Ganeshan, cyt. za L. i J. Soars “New Headway Intermediate”


(Człowiek jest zrobiony
Z mięsa i krwi
Z oczu i kości i wody
Te same rzeczy tworzą jego syna
Tak samo jak
Jego córkę.

Drzewo jest zrobione
Z liści i soku,
Z kory i owoców, i jagód.
Trzyma ptasie gniazda
W swych gałęziach
A kosy jedzą jagody.

Stół jest zrobiony
Z gołego drewna
Heblowanego gładko jak mleko. Zastanawiam się
Czy stoły czasem śnią o słońcu,
O wietrze, i deszczu, i grzmotach?
A kiedy człowiek bierze
Swą siekierę i uderza,
I sprawia że lecą trociny –
Czy to stół zaczyna się rodzić?
Czy tylko drzewo umiera?)Podaję cytat w wersji anglojęzycznej, bo bardziej podoba mi się brzmienie tych słów po angielsku niż po polsku (zresztą nie umiem przetłumaczyć tego z rymami). Zapisałam go, bo porusza mnie ostatnia zwrotka.
Inne cytaty po angielsku znajdziesz tutaj.
Other English quotes can be found here.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz