Ja widzę ludzkie życie

Ja widzę ludzkie życie

“Ja widzę ludzkie życie jako głęboką, ciemną noc, która nie byłaby do zniesienia, gdyby tu i ówdzie nie rozpalały się błyskawice, których nagła jasność jest tak zbawienna i cudowna, że te krótkie sekundy mogą zatrzeć lata ciemności i je wynagrodzić”.

H. Hesse “Gertruda”

Photo by FelixMittermeier on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz