Kochać coś – znaczy dla poety

Kochać coś – znaczy dla poety

“Kochać coś – znaczy dla poety: wprowadzić to coś do swojej wyobraźni, ogrzewać i hołubić, bawić się tym, przepoić je własną duszą, ożywić własnym tchnieniem”.

H. Hesse “Kuracjusz”

Photo by Deborah Hudson on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz