Każdy grzech, choćby najmniejszy

Każdy grzech, choćby najmniejszy

“Każdy grzech, choćby najmniejszy, jest potworną obrzydliwością, jest nieskończoną zniewagą Bożego Majestatu i dlatego każdy z nich tak boleśnie rani Moje Serce”.

słowa Jezusa, K. Kowalczewska “Mów, Panie…”, s. 36

Photo by Engin Akyurt on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz