Kiedy Pan Jezus ma rozmnożyć chleb…

Kiedy Pan Jezus ma rozmnożyć chleb…

“Kiedy Pan Jezus ma rozmnożyć chleb, najpierw pyta: «a co macie do jedzenia?» Zdaj sobie sprawę, ile masz. Oczywiście w tym fragmencie Ewangelii chodzi o to, by ukazała się łaska i wszechmoc Boga, bo uczniowie mają niewspółmiernie mało w stosunku do potrzeb, jeżeli jednak będziemy powtarzali sobie to Jezusowe: «zobacz, co masz», to może się okazać, że mamy tyle, iż starczy i dla nas, i dla bliźniego w potrzebie”.

P. Krupa “Jutro ma na imię Bóg”, Kraków 2015, s. 179-180

Brak komentarzy

Dodaj komentarz