Miłość bliźniego

Miłość bliźniego

“Miłość bliźniego, powiedział św. Alfons Liguori, polega na znoszeniu tych, którzy są nieznośni”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus “Rady i wspomnienia”, s. 203

Photo by StockSnap on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz