Mój bliźni uklęka

Mój bliźni uklęka

“Powiada Kabir: «Mój bliźni uklęka
Przed bożyszczami z kamienia lub miedzi;
Lecz w jego głosie brzmi takaż udręka,
Jaka w mym sercu brzmi – bez odpowiedzi.
Jego Bóg jest tym, w co losy go stroją,
Jego pacierz modlitwą jest świata… i moją»”.

“Kabir”, R. Kipling “Kim”

Brak komentarzy

Dodaj komentarz