Musimy zdobyć się na odwagę

Musimy zdobyć się na odwagę

“Musimy zdobyć się na odwagę większą niż ta, o którą siebie podejrzewamy, ponieważ Bóg nieustannie wzywa nas, byśmy stali się kimś więcej, niż jesteśmy”.

M. L’Engle, cyt. za: S. Eldredge “Stając się sobą”, s. 139

Brak komentarzy

Dodaj komentarz