O, jak wielka jest nagroda

O, jak wielka jest nagroda

“O, jak wielka jest nagroda za jeden akt miłosnego poddania się woli Boga. Wiele rzeczy, o które prosisz, nie daje ci pokoju serca, ponieważ prosisz o coś, co nie leży w planach Boga, o czym On wie, że nie przyniesie ci dobra, lecz zaszkodzi”.

J. Zieliński “365 dni ze Świętymi Karmelu”, s.110

Photo by SAJ-FSP on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz