Odpowiedz Panu raz, drugi i trzeci

Odpowiedz Panu raz, drugi i trzeci

“Odpowiedz Panu raz, drugi i trzeci. Niechaj zwycięży trzykrotne wyznanie miłości, albowiem nadmierna pewność trzy razy zwyciężona została przez lęk. Trzy razy masz rozwiązać to, co zawiązałeś trzy razy. Rozwiąż miłością, co zawiązałeś lękiem”.

św. Augustyn “Kazanie 295”

Photo by kalhh on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz