On jest najbliżej

On jest najbliżej

“Bardzo Pan Jezus nalegał, że On jest najbliżej i że Jemu najpierw należy rany serca, co mię boli, powierzyć, a nie stworzeniom, bo Jego to boli i bardzo zasmuca”.

A. Salawa “Dziennik”

Photo by Treharris on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz