Panie, daj mi siłę

Panie, daj mi siłę

“Panie, daj mi siłę,
aby zmienił to, co zmienić mogę;
daj mi cierpliwość,
abym zniósł to, czego zmienić nie mogę,
i daj mi mądrość,
abym odróżnił jedno od drugiego”.

F. C. Oetinger

Photo by Joe on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz