Pozwól mi, Panie, ślepo iść drogami

Pozwól mi, Panie, ślepo iść drogami

“Pozwól mi, Panie, ślepo iść drogami, które są Twoje. Te chcę rozumieć, dokąd mnie wiedziesz, wszak jestem dziecko Twoje! Tyś Ojcem mądrości jest, również ojcem moim w niebie. Prowadź mnie także pośród nocy. Prowadź mnie zawsze do Siebie”.

św. Edyta Stein “W okowach miłości”

Photo by Smim Bipi on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz