Są męki dla dusz poszczególne

Są męki dla dusz poszczególne

“Są męki dla dusz poszczególne, które są mękami zmysłów: każda dusza czym grzeszyła, tym jest dręczona w straszny i nie do opisania sposób […]. Niech grzesznik wie: jakim zmysłem grzeszy, takim dręczony będzie przez wieczność całą”.

św. Faustyna “Dzienniczek”

Photo by Sven Lachmann on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz