Tak bowiem Bóg umiłował świat

Tak bowiem Bóg umiłował świat

“Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.

J 3,16

Brak komentarzy

Dodaj komentarz