Tak, wiele niezwykłych otrzymałaś darów

Tak, wiele niezwykłych otrzymałaś darów

“- Tak, wiele niezwykłych otrzymałaś darów, lecz nie myśl, by one były tak niezwykle rzadkie. Wiedz, że Serce Moje zawsze jest otwarte, by wam udzielać łask. Od was zależy, jak te dary, i ile ich przyjmiecie”.

słowa Jezusa, K. Kowalczewska “Mów Panie…”, s.33

Photo by congerdesign on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz