Trzepotali się raczej niż żyli

Trzepotali się raczej niż żyli

“Trzepotali się raczej niż żyli, wydani dniom bez kierunku i jałowym wspomnieniom – błąkające się cienie, które wtedy tylko mogły nabrać sił, gdy zapuszczały korzenie w ziemię swych cierpień”.

A. Camus “Dżuma”

Photo by Игорь Левченко on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz