Bądź wytrwały i módl się usilnie

Bądź wytrwały i módl się usilnie

“Bądź wytrwały i módl się usilnie; odrzucaj nachodzące cię troski i myśli. Wprowadzają one zamęt i niepokoją, aby pozbawić cię siły”.

Ewagriusz z Pontu

Brak komentarzy

Dodaj komentarz