Błogosławiony mąż

Błogosławiony mąż

“Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują”.
Jk 1,12

Brak komentarzy

Dodaj komentarz