Im bliżej Golgoty

Im bliżej Golgoty

“Im bliżej Golgoty był Pan, tym mniej ludzi za Nim szło. Nie bądź jednym z tych, którzy przestraszyli się cierpienia i Go zostawili”.

M. Kulec

Brak komentarzy

Dodaj komentarz