Jakże niskie są nasze pragnienia

Jakże niskie są nasze pragnienia

“O wielki Boże, jakże niskie są nasze pragnienia w porównaniu z nieograniczoną hojnością Twojej wielmożności! Jakże poziomo słaniałyby się dusze nasze, gdybyś Ty, Panie, w udzielaniu łask ograniczał się do miary naszej prośby!”

św. Teresa od Jezusa

Photo by PDPhotos on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz