Miejsce, do którego powołuje Cię Bóg

Miejsce, do którego powołuje Cię Bóg

“Miejsce, do którego powołuje Cię Bóg, jest tam, gdzie spotyka się twoja największa radość i największy głód całego świata”.
F. Buechner, cyt. za J. Eldredge “Dzikie serce”, s. 193

Brak komentarzy

Dodaj komentarz