Niecierpliwe oczekiwanie rezultatów

Niecierpliwe oczekiwanie rezultatów

“Jakże niedobre dla ducha jest niecierpliwe oczekiwanie rezultatów, zmysłowe zaspokajanie głodu prawdy!
Człowiek musi umieć czekać ze świętą pokorą, nie porywać się na dyktowanie Panu konkretnych rozwiązań swoich pragnień i planów…”

ks. D. Ruotolo “Kwiatki księdza Dolindo”, s. 150

Photo by Pexels on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz