Są światła żyjące i światła umarłe

Są światła żyjące i światła umarłe

“Bo, według mnie, są światła żyjące i światła umarłe. Takie, co tylko świecą, i takie, co pamiętają. Co odpychają i zapraszają. Co patrzą i nie poznają. Co wszystko im jedno, komu świecą, i takie, które wiedzą komu”.

W. Myśliwski “Traktat o łuskaniu fasoli”

Photo by Jeremy Kyejo on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz