Wielu żyje pośród świata

Wielu żyje pośród świata

“Wielu żyje pośród świata na podobieństwo aniołów. – Dlaczego nie miałbyś i ty…?”

św. J. Escrivá “Droga”, s. 41

Photo by Ria Sopala on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz