Więź, która miała połączyć ich serca

Więź, która miała połączyć ich serca

“Więzią, która miała połączyć ich serca, zdławili swój spokój”.

G. Ch. Lichtenberg “Aforyzmy”

Photo by 165106 on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz