Jak to słodko pomagać Jezusowi

Jak to słodko pomagać Jezusowi

“Jak to słodko pomagać Jezusowi naszymi drobnymi ofiarami, pomagać Mu w zbawianiu dusz, które odkupił za cenę swojej Krwi i które oczekują na naszą pomoc, żeby nie pogrążyć się w otchłani”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus, list 171 do Leonii, 12 sierpnia 1896

Photo by Susanne Jutzeler on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz