Dusza, która Mnie miłuje samolubną miłością

Dusza, która Mnie miłuje samolubną miłością

“Duszy, która Mnie miłuje samolubną miłością, gotowym udzielać łask, ale ona je odrzuca”.

Jezus do S.B. Kunegundy Siwiec, “Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku. Nadprzyrodzone oświecenia Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec”, s. 88

Photo by chulmin park on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz