Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania

“Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania:
a dochować wierności jest upodobaniem.
Położył przed tobą ogień i wodę,
co zechcesz, po to wyciągniesz rękę.
Przed ludźmi życie i śmierć,
co ci się podoba, to będzie ci dane.
Ponieważ wielka jest mądrość Pana,
potężny jest władzą i widzi wszystko”.

Syr 15,15-18

Brak komentarzy

Dodaj komentarz