Kogo Bóg darzy wielką miłością

Kogo Bóg darzy wielką miłością

“Kogo Bóg darzy wielką miłością, w kim pokłada wielkie nadzieje, na tego zsyła wielkie cierpienie, doświadcza go nieszczęściem”.

F. Dostojewski

Photo by NoName_13 on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz